صفحه 1 از 1

ترتيب درجات كاربري و مسئوليت آنها در كاني وب

ارسال شده: یک شنبه 24 اسفند 1393, 7:34 pm
توسط poshtiban
سلام


در اين تاپيك ترتيب درجات كاربري كاني وب رو همراه با مسئوليتي كه دارن ذكر ميكنيم


تصویر : به كاربراني كه قوانين انجمن كاني وب را رعايت نكنند همراه با محروميت مدت دار يا دائمي داده مي شود.

تصویر : كاربري كه تازه عضو شده و شروع به فعاليت ميكنه و مشكلات و سوالات خودشو مطرح ميكند.

تصویر : كاربري كه عضو شده و بعد از مدتي فعاليت بعنوان كاربر تازه كار شناخته مي شود.

تصویر : كاربري كه عضو شده و بعد از مدتي فعاليت بعنوان كاربر معمولي شناخته مي شود.

تصویر : كاربري كه در صورت كمك به كاربران و همچنين داشتن فعاليت مفيد در ديگر بخش ها به اين رتبه ارتقا پيدا مي كند.

تصویر : كاربري كه در صورت كمك به كاربران و همچنين داشتن فعاليت مفيد در ديگر بخش ها به اين رتبه ارتقا پيدا مي كند.

تصویر : كاربري كه در صورت كمك به كاربران و همچنين داشتن فعاليت مفيد در ديگر بخش ها به اين رتبه ارتقا پيدا مي كند.

تصویر : كاربري كه در صورت كمك به كاربران و همچنين داشتن فعاليت مفيد در ديگر بخش ها به اين رتبه ارتقا پيدا مي كند.


تا اين رتبه كاربران فقط مسئوليت كمك به كاربران ديگر را داشته و همچنين مي توانند در ديگر بخش هاي انجمن نيز به فعاليت بپردازند.
ارتقا كاربران هم بصورت پيوسته صورت ميگيرد مگر در شرايطي كه سطح اطلاعات كاربر بيشتر باشد!


تصویر : كاربراني كه براي كاربران طرح گرافيكي بزنند بعد از 30 طرح اين مقام داده مي شود و كيفيت طرح در حد متوسط باشد.

تصویر : كاربراني كه براي كاربران طرح گرافيكي بزنند بعد از 20 طرح اين مقام داده مي شود و كيفيت طرح در حد عالي باشد.

تصویر : كاربراني كه براي كاني وب قالب طراحی و می سازند، كه بعد از 6 قالب اين مقام داده مي شود و كيفيت قالب در حد متوسط باشد.

تصویر : كاربراني كه براي كاني وب قالب ترجمه و از پایه کدنویسی می کنند، كه بعد از 4 قالب اين مقام داده مي شود و كيفيت قالب در حد عالي باشد.


اين رتبه ها نيز فقط براي طراحان داده مي شود و مسئوليت اين كاربران طراحي گرافيكي و قالب مي باشد كه مي توانند بصورت رايگان يا دريافت هزينه توافقي كار كنند!!


تصویر : كاربراني كه مديران لايق بدانند داده مي شود تا نظارت كامل به انجمن داشته و مانع بي نظمي در انجمن شود. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند.

تصویر : كاربراني كه مديران لايق بدانند داده مي شود تا به دلخواه خود نظارت بر روي بخشي از انجمن داشته باشند. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند.

تصویر : كاربراني كه بعد از دستيار مدير بودن در بخش مربوطه خود مدير انجمن مي شوند. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند.

تصویر : كاربراني كه بعد از مدير انجمن بودن به اين رتبه ارتقا پيدا مي كنند و از مسئوليت قبلي خارج و نظارت كامل بر انجمن را خواهند داشت. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند.

تصویر : كاربراني كه مديران لايق بدانند داده مي شود تا نظارت كامل بر انجمن و رسيدگي به مشكلات در نبود ديگر مديران را بر عهده دارد. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند.

تصویر : كاربراني كه بعد از معاون مدير كل بودن به اين رتبه ارتقا پيدا مي كنند و مسئوليت قبلي را نيز دارند. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند.

تصویر : فقط به مدير سايت ساز رايگان كاني وب تعلق داشته و با اختيار خود مي توانند به مديران اين رتبه را بدهند.


اميدوارم كه نوشتن اين درجه ها همراه با مسئوليتشان ديگر جاي سوالي را براي كاربران نگذاشته باشيم.

باي