لیست مدیران

امتیاز ( مدیر کل كاني وب ) گروه اصلی مدیر انجمن
مدیر کل کانی وبxfactor5 ( مدیر کل كاني وب ) همه انجمن ها
امتیاز ( مدير كل پشتيباني ) گروه اصلی مدیر انجمن
مدیر کل پشتيبانيposhtiban ( مدير كل پشتيباني ) همه انجمن ها
امتیاز ( معاون مدير كل ) گروه اصلی مدیر انجمن
فعلا کاربری عضو این گروه نمیباشد.
امتیاز ( مدير ارشد انجمن ) گروه اصلی مدیر انجمن
مدیر ارشد انجمنMehdi [email protected] ( مدير ارشد انجمن ) همه انجمن ها
مدیر ارشد انجمنnooramir ( مدير ارشد انجمن ) همه انجمن ها
مدیر ارشد انجمنSmart English ( مدير ارشد انجمن ) همه انجمن ها
مدیر ارشد انجمنsobhannew ( مدير ارشد انجمن ) همه انجمن ها
امتیاز ( مدير انجمن ) گروه اصلی مدیر انجمن
مدیر انجمنhadi-tabriz ( مدير انجمن ) همه انجمن ها
مدیر انجمنmahdiyar ( مدير انجمن ) همه انجمن ها
مدیر انجمنSePeHr007 ( مدير انجمن ) همه انجمن ها
امتیاز ( دستیار مدیر ) گروه اصلی مدیر انجمن
فعلا کاربری عضو این گروه نمیباشد.
امتیاز ( ناظر انجمن ) گروه اصلی مدیر انجمن
ناظر انجمنamin1606 ( ناظر انجمن ) همه انجمن ها
ناظر انجمنKurdBoy ( ناظر انجمن ) همه انجمن ها