[ طراح قالب ]

كاربراني كه براي كاني وب قالب طراحی و می سازند، كه بعد از 6 قالب اين مقام داده مي شود و كيفيت قالب در حد متوسط باشد. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
طراح قالب«JAMAL» 140 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 7:42 pm
طراح قالبMZDesigner 0 چهار شنبه 5 فروردین 1394, 10:32 pm