( دستیار مدیر )

كاربراني كه مديران لايق بدانند داده مي شود تا به دلخواه خود نظارت بر روي بخشي از انجمن داشته باشند. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازنام کاربری پست وب سایت تاریخ عضویت
فعلا کاربری عضو این گروه نمیباشد.