[ گرافیست حرفه ای ]

كاربراني كه براي كاربران طرح گرافيكي بزنند بعد از 20 طرح اين مقام داده مي شود و كيفيت طرح در حد عالي باشد. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست تاریخ عضویت
گرافیست حرفه ایSPEROOZ 199   پنج شنبه 21 اسفند 1393, 7:43 pm
گرافیست حرفه ایAminLord 54 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 8:15 pm
گرافیست حرفه ایVAHIDv7 64   جمعه 22 اسفند 1393, 4:59 am
گرافیست حرفه ایcraitaip 32 جمعه 22 اسفند 1393, 10:05 am
گرافیست حرفه ایHypstrX 45 شنبه 23 اسفند 1393, 3:50 pm
گرافیست حرفه ایamirdesigner 43 پنج شنبه 28 اسفند 1393, 8:49 am
گرافیست حرفه ایsoheil16 15 سه شنبه 4 فروردین 1394, 3:59 pm
گرافیست حرفه ایhossein98 85 دو شنبه 31 فروردین 1394, 10:33 am
مترجم قالبTSHARK 105 سه شنبه 12 خرداد 1394, 2:44 pm
گرافیست حرفه ایMAHDI 28 چهار شنبه 18 فروردین 1395, 7:18 am