كاربر حرفه اي

كاربري كه در صورت كمك به كاربران و همچنين داشتن فعاليت مفيد در ديگر بخش ها به اين رتبه ارتقا پيدا مي كند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
كاربر حرفه ايReza Hassani 143 جمعه 22 اسفند 1393, 8:59 am
كاربر حرفه ايDream 137 جمعه 5 تیر 1394, 1:08 pm
كاربر حرفه ايZombie 98 چهار شنبه 12 فروردین 1394, 5:12 pm
كاربر حرفه ايbiAdab 91 دو شنبه 25 خرداد 1394, 2:31 pm
كاربر حرفه ايsajad2000 77 پنج شنبه 14 خرداد 1394, 8:50 pm
كاربر حرفه ايlearncamp 52   چهار شنبه 27 اسفند 1393, 4:32 pm
كاربر حرفه ايmahdi design 5   جمعه 22 اسفند 1393, 7:35 pm