كاربر فعال

كاربري كه در صورت كمك به كاربران و همچنين داشتن فعاليت مفيد در ديگر بخش ها به اين رتبه ارتقا پيدا مي كند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
کاربر فعالparsa 106 دو شنبه 10 خرداد 1395, 11:30 am
کاربر فعالPSDHOST 47 سه شنبه 14 مهر 1394, 8:57 pm