[ مترجم قالب ]

كاربراني كه براي كاني وب قالب ترجمه و از پایه کدنویسی می کنند، كه بعد از 4 قالب اين مقام داده مي شود و كيفيت قالب در حد عالي باشد. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مترجم قالبTSHARK 105 سه شنبه 12 خرداد 1394, 2:44 pm
مدیر انجمنhadi-tabriz 804 یک شنبه 24 اسفند 1393, 10:49 am
مترجم قالبAli-m 46   یک شنبه 24 اسفند 1393, 10:06 am
مترجم قالبuspic2 31 جمعه 22 اسفند 1393, 10:04 am
مدیر ارشد انجمنMehdi [email protected] 353 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 7:20 pm