[ طراح قالب ]

كاربراني كه براي كاني وب قالب طراحی و می سازند، كه بعد از 6 قالب اين مقام داده مي شود و كيفيت قالب در حد متوسط باشد. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
طراح قالبMZDesigner 0 چهار شنبه 5 فروردین 1394, 10:32 pm
طراح قالب«JAMAL» 140 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 7:42 pm