( مدیر کل كاني وب )

فقط به مدير سايت ساز رايگان كاني وب تعلق داشته و با اختيار خود مي توانند به مديران اين رتبه را بدهند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازرهبر گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر کل کانی وبxfactor5 93 چهار شنبه 20 اسفند 1393, 7:28 am
اعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر کل پشتيبانيposhtiban 1111 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 4:46 pm