( مدیر کل كاني وب )

فقط به مدير سايت ساز رايگان كاني وب تعلق داشته و با اختيار خود مي توانند به مديران اين رتبه را بدهند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازرهبر گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر کل کانی وبxfactor5 122 چهار شنبه 20 اسفند 1393, 7:28 am
اعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر کل پشتيبانيposhtiban 1126 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 4:46 pm